Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

Kijk op LEF

LEF Ergotherapie vindt het belangrijk om zorg op maat te bieden aan ieder mens die beperkingen ervaart in het dagelijks leven. LEF Ergotherapie adviseert en behandelt de cliënt zowel in de praktijkruimte, als daar waar een eventueel probleem zich voordoet.

LEF Ergotherapie heeft kwaliteit van het professioneel handelen hoog in het vandaal staan en neemt ook de verantwoordelijkheid voor het constant verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Het is een continu proces van leren en gebruik te maken van nieuwe inzichten, kennis en informatie. Deze inzichten, kennis en informatie wordt verworven door het volgen van scholingen/cursussen en het blijven volgen van de nieuwe vakliteratuur die wordt gepubliceerd. Daarnaast is LEF Ergotherapie lid van:

  • Ergotherapie Nederland (EN): EN is de beroepsvereninging van en voor ergotherapeuten in Nederland;
  • Kwaliteitsregister Paramedici: Dit is een vrijwillig register voor ergotherapeuten en andere paramedische beroepsgroepen. Het doel van het register is het zichtbaar maken van de kwaliteit van de betreffende beroepsoefenaar aan het publiek, werkgevers en verzekeraars. Er wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring;
  • KETP: KinderErgoTherapiePraktijken Nederland is een landelijk dekkend kwaliteitsnetwerk met meer dan 75 aangesloten vrijgevestigde kinderergotherapiepraktijken. De aangesloten therapeuten bieden kinderergotherapie aan op eenduidig en hoog kwaliteitsniveau;
  • NSSI: Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking. Aan de stichting zijn therapeuten verbonden die een opleiding hebben gevolg in Sensorische Informatieverwerking.