Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

Kinderen

Kinderen oefenen dagelijks met vaardigheden zoals eten en drinken, aankleden, knutselen, het uitvoeren van hobby's/sport(en) enzovoorts. Kinderen ontwikkelen zich cognitief, sensomotorisch en sociaal-emotioneel door te spelen en de wereld om hen heen te onderzoeken. Niet voor alle kinderen is dit even vanzelfsprekend door een enkelvoudige of meervoudige problematiek. LEF Ergotherapie helpt kinderen bij het zelfstandig leren uitvoeren van activiteiten die zij (nog) niet volledig beheersen of waarvan hun omgeving (ouders, leerkracht, de oppas e.d.) aangeeft dat ze het belangrijk vindt dat hier meer zelfstandigheid in wordt bereikt. Kinderen kunnen door allerlei problemen worden belemmerd in hun dagelijks handelen. Er is echter niet altijd een duidelijke oorzaak voor de problemen die een kind of de omgeving van een kind ervaart.

LEF ergotherapie richt zich op kinderen met:

Problemen met de prikkelverwerking

Kinderen die moeizaam kunnen omgaan met alle zintuiglijke informatie, namelijk het horen, zien, ruiken, smaak/proeven, bewegen, evenwicht en voelen/aanraken/aangeraakt worden. Dit zijn sensorische informatieverwerkingsproblemen;

 • Hoog sensitieve kinderen;
 • Hoogbegaafde kinderen;
 • Kinderen die problemen hebben met het (gaan) slapen;
 • Kinderen met eet- en drinkproblemen.

Sociaal- emotionele ontwikkelingsproblemen

 • Kinderen die (nog) niet nader definieerbaar, moeilijk verstaanbaar gedrag, laten zien;
 • Kinderen die gediagnosticeerd zijn met AD(H)D, Autisme, Asperger, ODD, DCD e.d.;
 • Kinderen met hechtingsproblematiek;
 • Kinderen die moeite hebben m.b.t. zelfstandig en/of samen spelen;
 • Kinderen die moeite hebben met het tonen van emoties en omgaan met gevoelens.

Ontwikkelingsachterstand

 • Kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van schoolse taken; schrijven, knippen, gymen e.d.;
 • Kinderen die moeite ervaren in hun zelfredzaamheid; zelfstandig aan- en uitkleden, veters strikken e.d.;
 • Kinderen met een complexe problematiek door een combinatie van een verstandelijke en/of lichamelijke handicap;
 • Kinderen met het syndroom van Down, syndroom van Turner, Syndroom van West e.d.

Spraak- taal ontwikkelingsproblemen

 • Kinderen met een achterstand in de spraak – taalontwikkeling;
 • Kinderen met dyslexie.