Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

Privacyverklaring

LEF Ergotherapie, gevestigd aan Dorpsstraat 53, 3171 EE te Poortugaal is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LEF Ergotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

LEF Ergotherapie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (indien aan de orde) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een aanmelding op onze website aan te maken, in correspondentie of telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

LEF Ergotherapie verwerkt afhankelijk van de product- en dienstverlening, de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Relevante medische informatie
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Polisnummer zorgverzekeraar

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LEF Ergotherapie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het adviseren en aanvragen van een voorziening
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om behandeling bij u thuis te kunnen uitvoeren
 • LEF Ergotherapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze declaraties

Delen van persoonsgegevens met derden

LEF Ergotherapie uw gegevens niet aan derden en uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LEF Ergotherapie. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. LEF Ergotherapie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

www.lefergotherapie.nl, Dorpsstraat 53, 3171 EE te Poortugaal.

Jantine Theuns is de persoon die is aangesteld betreft “Gegevensbescherming van LEF Ergotherapie”. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..