Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

Floortime

Floortime is een gedragsspecifieke benadering die onder andere gebruikt worden bij kinderen met een verstandelijke handicap, autisme, kinderen met een bovengemiddelde intelligentie en kinderen met concentratie- en planningsproblemen. Volgens deze benadering doorloopt ieder kind een aantal ontwikkelingsfasen om zelfstandig te kunnen leven en handelen.
De ontwikkelingsfasen zijn:

  1. Zelfregulatie en aandacht
  2. Gedeelde aandacht en betrokkenheid
  3. Wederzijdse aandacht en communicatie (cirkels openen en sluiten)
  4. Gedeelde aandacht en probleemoplossend denken
  5. Symbolisch spel creëren en uitbreiden
  6. Logisch en abstract denken (tijd, ruimte en oriëntatie)

Deze zes typen emotionele interacties vormen de ontwikkelingsfasen, waarbij elke fase een belangrijk keerpunt in het leven van een kind markeert. Emotionele ervaringen die goed aansluiten op elk van deze fasen, bevorderen de ontwikkeling van cognitieve, sociale, emotionele, taal- en motorische vaardigheden die van belang zijn voor de ontwikkeling op die leeftijd (Greenspan, 1992).
Afhankelijk van de ontwikkelingsfase van waaruit het kind handelt, kan de ergotherapeut uw kind stimuleren in zijn/haar sociaal - emotionele ontwikkeling, communicatie en de zelfredzaamheid.

Voor verdere informatie verwijst LEF Ergotherapie u naar www.floortime.nl