Skip to main content

Per Mei 2023 heeft LEF Ergotherapie een mooie nieuwe praktijkruimte. Het adres is;

Dorpsstraat 53
3171 EE Poortugaal

Wachtlijst!

Wij hanteren een wachtlijst. Gemiddeld duurt het 16-18 weken voordat wij het kunnen oppakken.
Per 04-11-2022 hanteren wij een STOP betreft aanmeldingen voor kinderen ouder dan 4 jaar oud.

Groetjes Isabelle, Robin, Cindy en Jantine van LEF Ergotherapie

LEF

"Leven is het meervoud van LEF"

Kwaliteit van leven is voor 'groot en klein' belangrijk. Iedereen heeft recht op een betekenisvol bestaan. LEF Ergotherapie onderscheidt zich door te kijken naar de mogelijkheden van een persoon in plaats van naar de beperking(en) die een persoon ervaart.

Hoe kan je van je beperkingen je kracht maken? Door afstand te nemen van oude gewoontes en bereid te zijn om grenzen te verleggen; dat is waar LEF Ergotherapie voor staat. Door met openheid, persoonlijke aandacht en creativiteit aan het werk te gaan, geven we de ruimte aan een persoon om tot ontwikkeling te komen.

 • De werkwijze van LEF Ergotherapie kan bestaan uit behandelen, adviseren en/of coachen van kinderen, jong volwassenen en personen met een verstandelijke en/of lichamelijk handicap. Het is veelal gebruikelijk dat diverse werkwijzen door elkaar heen lopen. Een behandeling kan vaak niet zonder advies en coaching. Een advies dient vaak praktisch onderbouwd te worden met een behandeling en/ of coachingstraject.

  Lees meer »

 • Sensorisch betekent zintuiglijk. Met onze zintuigen nemen wij onze omgeving waar. We hebben inwendige en uitwendige zintuigen. De uitwendige zintuigen zijn de oren, de ogen, de reuk, de smaak en de tast. Daarnaast hebben we twee inwendige zintuigen. Dat zijn ons evenwichtsorgaan en het gevoel vanuit de spieren, de gewrichten en onze organen.

  Lees meer »

 • Floortime is een gedragsspecifieke benadering die onder andere gebruikt worden bij kinderen met een verstandelijke handicap, autisme, kinderen met een bovengemiddelde intelligentie en kinderen met concentratie- en planningsproblemen.

  Lees meer »

 • De Sherborne bewegingspedagogiek ondersteunt en stimuleert vrijheid en zelfstandigheid binnen de grenzen van de eigen talenten en mogelijkheden van een persoon. Binnen de Sherborne wordt een pedagogische relatie bewerkstelligd, waarbij de volwassen persoon en het kind in contact met elkaar kunnen komen.

  Lees meer »

 • De methode 'Ervaar het maar' stimuleert de motoriek, de zintuigen en de communicatie, dit kan op vier verschillende zelfstandigheidniveaus:

  1. Lichaamsgebonden ervaringen ordenen: Dit proces begint al voor de geboorte in de vorm van de stem herkennen van de moeder. Deze manier van ordenen is de basis van elke andere vorm van ordening;

  Lees meer »

 • Basale Stimulatie is een benaderingswijze gericht op iedereen die contact heeft met mensen met meervoudige beperkingen die zelf niet in staat zijn tot interactie. Basale stimulatie is gericht op het behouden en uitlokken van waarneming, beweging en communicatie. Door middel van een aangepast aanbod van activiteiten en ervaringen kan het lichaam geactiveerd worden.

  Lees meer »

Uw Privacy

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat per  mei 2018 de nieuwe privacywet in is gegaan. Via deze pagina willen wij u graag informeren hoe wij met uw gegevens omgaan.

LEF Ergotherapie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

LEF Ergotherapie gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. LEF Ergotherapie  deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. LEF Ergotherapie bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. LEF Ergotherapie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. LEF Ergotherapie  vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. LEF Ergotherapie informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. LEF Ergotherapie  informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. LEF Ergotherapie informeert patiënten indien LEF Ergotherapie bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten. 

Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring

Algemene regels Covid – 19 beleid LEF Ergotherapie

In situaties waar geen verhoogd risico op besmetting met Covid – 19 bestaat en besloten wordt een behandeling te starten, moeten strikte hygiënemaatregelen worden gevolgd (ook door de cliënt):

 • Was je handen bij binnenkomst en vertrek
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Gebruik papieren zakdoekjes indien nodig
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je symptomen van COVID - 19 hebt.
• Stop de behandeling direct als een cliënt alsnog symptomen van COVID - 19 heeft

Starten behandeling:
- Ouders kunnen niet mee de behandelruimte in waar de therapie van hun kind plaats vindt.
- Ouders dienen te wachten in de grote centrale wachthal van het Gezondheidscentrum.  U wordt verzocht daar een mondkapje te dragen.
- Kinderen van 12 jaar en ouder dragen een mondkapje tijdens hun therapiesessie, zo ook de therapeut.